Účast VVI NanoEnviCz v akci "Týden Akademie věd ČR"

Na Ústavu fyzikální chemie AVČR v.v.i. proběhne ve dnech 2.-3. listopadu 2022 "Den otevřených dveří" v rámci Týdne Akademie věd ČR. V programu je zapojena VVI NanoEnviCz, která představí práci v laboratořích Nanokatalýzy a Elektrokatalýzy. Vědečtí pracovníci ukáží možnosti našich přístrojů a vysvětlí k čemu slouží a jak jsou užitečné pro vědecký pokrok.

V termínu od 31. 10. do 6. 11. 2022 proběhne 2. ročník festivalu s názvem Týden Akademie věd ČR.

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Back to List