Název projektu:

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Acronym:

NanoEnviCz

Identifikační kód:

LM2023066

Vybudována:

1. 1. 2016

Doba trvání druhé fáze:

1.1.2023 – 31.12.2026

Hostitelská instituce:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Partnerské instituce:

Univerzita Palackého v Olomouci
Technická Univerzita v Liberci
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Odpovědná osoba:

RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj financování:

Prostředky pro účelovou podporu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Hlavní témata projektu NanoEnviCz

WP1 Administrativa a řízení VI

WP2 Věda, vzdělávání a přenos znalostí

WP3 Design a syntéza nových multifunkčních nanomateriálů pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví

WP4 Heterogenní katalýza se zaměřením na ochranu životního prostředí

WP5 Nové nanomateriály a technologie pro udržitelnou produkci

WP6 Efektivní fotokatalytické technologie

WP7 Nanotechnologie pro záchyt a chemickou degradaci polutantů

WP8 Detekce a monitorování polutantů

WP9 Toxicita a rizika použití nanomateriálů

Řízení projektu

Rada ředitelů

RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph.D.

Prof. RNDr. Michal OTYEPKA, Ph.D.

Ing. Rút BÍZKOVÁ

 

Výkonná rada

Ing. Jiří RATHOUSKÝ CSc.

Mgr. Jan FILIP, Ph.D.

Prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.

Mgr. et Ing. Táňa ZÁVODNÁ, PhD.

Ing. Jana BLUDSKÁ, CSc.

Prof. RNDr. PavIa ČAPKOVÁ, DrSc.

 

Mezinárodní vědecká rada

Dr. Gustavo CEBALLOS (Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia)

Prof. Svetlana MINTOVA (Directeur de Recherche, Laboratoire Catalyse & Spectrochimie ENSICAEN, France)

Dr. Mária DUŠINSKÁ (NILU – Norwegian Institute for Air Research, Norway)