ACKNOWLEDGEMENT FOR THE SERVICES PROVIDED by LRI NanoEnviCz - PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB V RÁMCI PROJEKTU VVI NanoEnviCz

The financial support of LRI NanoEnviCz was prolonged - the acknowledgement for the provided services was changed / Po prodloužení finanční podpory projektu VVI NanoEnviCz dochází ke změně ve znění poděkování projektu.

The authors acknowledge the assistance provided by the Research Infrastructure NanoEnviCz, supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under Project No. LM2023066.

Text poděkování v českém jazyce:

Autoři (popř. autor X.Y.) děkují (děkuje) za poskytnutí servisu v rámci VVI NanoEnviCz finančně podořeného MŠMT s číslem projektu LM2023066.

Popř. můžete zmínit i přístroje, které byly fakticky využity. 
 

Back to List